ಈಗಲೇ,  ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳ TPRS ವಿಧಾನದ SPOKEN ENGLISH ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ 
ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು  ಕಲಿಯಿರಿ!!...

ಗ್ರಾಮರ್ , TENSES , ಹಾಗೂ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಠಪಾಠಮಾಡಿ  Traditional ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ,

ಅದರಿಂದ  ನಾವು  ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ  ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ  ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು….

SCIENTIFCALLY APPROVED TPRS ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳ SPOKEN ENGLISH ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ .

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ WHATSAPP ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಬಹುದು .

ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿನಾಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್  SPEAKING EXPERT ಟೀಚರ್.

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ PROFESSIONAL ಆಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ WRITING EXPERT ಟೀಚರ್.

 ಇದುವಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ULTRA EXPERT ಟೀಚರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!!!! 

3 ಟೀಚರ್ಸ್    ನಿಮಗಾಗಿ,  ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಏನು  ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು……..

ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ  ಸರಾಗವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ,

100%  ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳ TPRS SPOKEN ENGLISH ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಗೆ ಈಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ  ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ 5 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಗೆ  ಈಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ   5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ,   ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಧ್ಭುತವಾದ 5 ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.. This Offer Ends Soon.

1. INTERVIEW BOOSTER  COURSE : ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವವರನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು TRICKS  ಹಾಗೂ ATS BASED RESUME ತಯ್ಯಾರುಮಾಡುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ . 
2. SUCCESS MANTRA COURSE : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಆಧ್ಭುತ ಕೋರ್ಸ್ .
3. JOB READY COURSE: ಒಂದು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ offline office automation ಹಾಗೂ online office automation. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೋರ್ಸ್. 
4. WORK FROM HOME COURSE: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ work from home ವಿವರಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್ 
5. E- BOOKS : ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ೪ E- BOOK ಗಳು

ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ 3ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ  ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,  ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು

OPPORTUNITY NEVER KNOCKS THE DOOR  TWICE 

ಅವಕಾಶ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ 3  ತಿಂಗಳ TPRS BASED SPOKEN ENLISH ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ  ಸಾರಾಗವಾಗಿ { effortlessly } ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ.